Rreth Projektit

Rreth Projektit

Ky projekt eshte financuar nga projekti Promovimi i Shoqerise Demokratike (DSP) - i financuar nga Zyra Zvicerane per Bashkepunim ne Kosove (SCO-K) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar per Shoqeri Civile (KCSF). E drejta qytetare në hapësir...