Takimi me komunitetin e personave me aftësi të kufizuara fizike në Ferizaj

 Koordinatori lokal për Ferizaj, Zekirja Jakupi, është takuar me përfaqësues të organizatës HandiKOS në Ferizaj si dhe me anëtarin e Komitetit për Personat me Aftësi të Kufizuara në Komunën e Ferizajt, Z. Fadil Halili, për të diskutuar rreth problemeve në qasjen dhe lëvizjen e lirë të komunitetit në hapësirat publike. Bashkë me anëtarët tjerë të grupit proaktiv, ata kanë raportuar pengesat fizike të hasura në trotuaret dhe rrugët e qytetit, si dhe në qasjen në objektet publike si posta, banka, adminstrata publike etj.  

Takimi me komunitetin e personave me aftësi të kufizuara fizike në Ferizaj