OUR në Fushë Kosovë

Vullnetarët e Zyrës për Rigjenerim Urban (OUR) në Fushë Kosovë, të udhëhequr nga koordinatorja e projektit Fjollë Caka, vizituan Fushë Kosovën disa javë rradhazi për të analizuar qasjen e fëmijëve/nxënësve në institucionet arsimore në qytet. Ndër këto institucione ishin çerdhe-kopshtit ‘Gëzimi Ynë’, shkollave fillore ‘Mihal Grameno’, ‘Selman Riza’ dhe ‘Daut Bogujevci’, si dhe shkollës së mesme ‘Hivzi Sulejmani’. Rrjedhimisht u analizuan, vlerësuan dhe u matën rrugët Dardania, Pajazit Islami, Hajrullah Zymi, Abedin Sogojeva, Nënë Tereza, Aziz Zhilivoda, Rruga e Pejës, Tahir Zemaj etj. 

OUR në Fushë Kosovë