QENDRA PËR ZHVILLIM TË KARRIERËS E UP-SË NË BASHKËPUNIM ME FONDACIONIN KOSOVAR PËR ARKITEKTURË ORGANIZON: PREZANTIM RRETH MUNDËSISË SË ANGAZHIMIT TË STUDENTËVE

 Qendra për Zhvillim të Karrierës Universiteti i Prishtinës në bashkëpunim me #KAF Fondacioni Kosovar për Arkitekturë

ORGANIZON:

PREZANTIM RRETH MUNDËSISË SË ANGAZHIMIT TË STUDENTËV
PROJEKTI: E DREJTA QYTETARE NË HAPËSIRA PUBLIKE DHE BANIM SOCIAL
-Ke interes ta mësosh profesionin në praktikë?
-Deshiron të përfshihesh në realizimin e matjeve, analizave, anketimeve, vizatimeve, perpunimeve grafike, si dhe perpilimin e dokumentacioneve të tjera përcjellëse grafike dhe të shkruara?
-Dëshiron të kuptosh procedurat e raportimit të keqpërdorimeve të hapësirës publike?
-Kupto më shumë rreth projekteve të Fondacionit Kosovar për Arkitekturë si dhe Prishtina Architecture Week.
03/NËNTOR/2016 (E ENJTE)
ORA: 13:30
KU: ZYRA E QENDRËS PËR ZHVILLIM TË KARRIERËS, BIBLOTEKA KOMBËTARE
PREZANTUES: KORDINATORI I PROJEKTIT: DUKAGJIN BAKIJA
Për më shumë informata vizitoni këndin informues të QZhK-së në Departamentin e Arkitekturës ose përmes emailit: k.i.qzhkfna@gmail.com

QENDRA PËR ZHVILLIM TË KARRIERËS E UP-SË NË BASHKËPUNIM ME FONDACIONIN KOSOVAR PËR ARKITEKTURË ORGANIZON: PREZANTIM RRETH MUNDËSISË SË ANGAZHIMIT TË STUDENTËVE