PREZANTIMI I PROJEKTIT NË QENDRËN PËR ZHVILLIM TË KARRIERËS E UP-SË

U mbajt prezantimi I projektit “E drejta qytetare në hapësirën publike dhe banim social” dhe aplikacionit për telefona të mençur "Raporto - Banimi dhe Hapësira Publike" në Qendrën për Zhvillim të Karrierës e UP-së, Bibloteka Kombëtare, Prishtinë. Si dhe u diskutua zhvillimi profesional i studentëve dhe mundësit për bashkëpunim me Fondacionin Kosovar për Arkitekturë.
Projekti “E drejta qytetare në hapësirë publike dhe banim social” implementohet nga Fondacioni Kosovar i Arkitekturës (KAF) dhe është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).
 
 
 
 

PREZANTIMI I PROJEKTIT NË QENDRËN PËR ZHVILLIM TË KARRIERËS E UP-SË