Aplikacioni Banimi dhe Hapesira Publike

Shkarko aplikacionit per telefona te menqur "Raporto Banimi dhe Hapesira" nga Google Play apo App Store dhe raporto keqperdorimet ne hapesira publike dhe banim social ne 5 komuna: Prishtine, Gjakove, Gjilan, Ferizaj dhe Fushe Kosove. Komuna Ferizaj Faqja Zyrtare Komuna e Fushë-Kosovës - Faqja ZyrtareKomuna e Gjilanit Komuna e Prishtinës Kuvendi Komunal - Gjakovë
Projekti “E drejta qytetare ne hapesire publike dhe banim social” implementohet nga Fondacioni Kosovar i Arkitektur...es (KAF) dhe eshte mbeshtetur nga projekti Democratic Society Promotion - DSP i financuar nga Zyra Zvicerane per Bashkepunim ne Kosove (SCO-K) dhe menaxhuar nga Kosovar Civil Society Foundation - KCSF. Qellimi i pergjithshem i projektit eshte krijimi i kushteve te drejta ne banim social, te perballueshem dhe pershtatshem per çdo qytetar te vendit pa dallim kulturor, social e ekonomik. Permes tij synohet rritja e nivelit te kenaqshmerise se qytetareve me sherbimet komunale, pjesemarrja e tyre dhe OJQ-ve ne diskutimet/konsultimet publike lokale dhe ndikimi i tyre ne politikberje. Ky projekt targeton grupet e margjinalizuara kulturore e socio-ekonomike, vendimmarresit lokal, si dhe publikun e gjere te komunave te Prishtines, Gjakoves, Gjilanit, Ferizajt dhe Fushe Kosoves.
https://www.youtube.com/watch?v=sqJbd3p_rSA

Aplikacioni Banimi dhe Hapesira Publike