KAF themelon Zyrën për Rigjenerimin Urban në Ferizaj

Me nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit me Komunën e Ferizajit dy palët u dakorduan për të themeluar Zyrën e dytë të Rigjenerimit Urban (OUR) në vendin tonë. OUR do jetë një ndihmesë e madhe në realizimin e qellimeve të projektit të Benimit dhe Hapësirës Publike në Komunën e Ferizajit e në vecanti aspektet e qasjës së personave me aftësi të kufizuara në hapësirat dhe objektet publike. OUR do jetë në shërbim të projektit edhe si grupi proaktiv që do mirrët aktivisht me identifikimin e problemeve në banim dhe hapësira publike. 

KAF themelon Zyrën për Rigjenerimin Urban në Ferizaj