KAF nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Komunën e Ferizajit

Gjate muajit nëntor Fondacioni Kosovar i Arkitekturës nënshkroi memorandum mirëkuptimi me Komunën e Ferizajit për të bashkëpunuar përgjat implementimit të projektit "E drejta qytetare në hapësirë publike dhe banim social". Memorandumi parasheh bashkëpunim në fushën e Banimit dhe Urbanizmit të parapara në projektin e KAf-it. Nënshkrues të memorandumit përpos KAF-it dhe Komunës ishte edhe Komiteti Komunal për persona me aftësi të kufizuara. 

KAF nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Komunën e Ferizajit