Komuna e Fushë Kosovës dhe KAF nënshkruajn Memorandum Mirëkuptimi

Komuna e Fushë Kosovën nënshkruajn memorandum mirëkuptimi që të bashkëpunojnë përgjat implementimit të projektit "e drejta qytetare në banim social dhe hapësirë publike".  Përpos bashkëpunimit për projektin në fjalë dy palët janë marrë vesh edhe për themelimin e Zyrës për Rigjenerimin Urban në Komunën e Fushë Kosovës. Kjo e bën këtë zyrën e tretë me rradh që hap KAF pas asaj në Prishtinë dhe Ferizaj. 

Komuna e Fushë Kosovës dhe KAF nënshkruajn Memorandum Mirëkuptimi

mungesa e trotuareve

2016-06-06 13:07:39

Pamje nga Lagja 28

2016-06-06 12:55:37